Postepowanie 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02-2/01

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż baterii kondensatorów statycznych” pn  „Zagospodarowanie terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w zieleń oraz inne prace” w ramach Projektu ISPA-FS  nr 2002/PL/16/P/PE/034  „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”

647716-pdf-512

Dane tygodniowe przebiegu parametrów elektrycznych stacji trafo

647716-pdf-512

Dane z projektu stacji transformatorowej cz1

647716-pdf-512

Dane z projektu stacji transformatorowej cz2

Word-icon

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Word-icon

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Word-icon

Ogłoszenie o zamówieniu

Word-icon

SIWZ- część I

Word-icon

SIWZ-Część II

Word-icon

SIWZ-Część III A

Word-icon

SIWZ-Część III B

Word-icon

SIWZ-Część IV

Word-icon

Zestawienie danych z faktur za dostawę energii elektrycznej