Przyznane decyzje

Decyzja dotycząca zbierania i transportu odpadów

Decyzja Prezydenta Miasta Radomia (znak: OŚR.II.UM.7660/93/04 z dnia 28 lipca 2004 roku) zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

  • odpady niebezpieczne;
  • odpady inne niż niebezpieczne;
  • odpady medyczne;
  • odpady komunalne.

Decyzja Prezydenta Miasta Radomia (znak: Ośr.II.AG.7660-52/05 z dn. 20 czerwca 2005 roku) zmieniająca Decyzję Prezydenta Miasta Radomia (znak: Ośr.II.UM.7660/93/04 z dn. 28 lipca 2004 roku) na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Nasze programy i działania