Regulamin pracy

Obowiązujący w spółce PPUH RADKOM Sp. z o.o. Regulamin Pracy. Regulamin ustala prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w spółce, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy.

Regulamin Pracy – plik PDF (2 MB)

Nasze programy i działania