Archiwum kategorii: Aktualności

ŁADOWACZ – SORTOWACZ

Od kandydatów oczekujemy:

 • dobrej kondycji fizycznej,
 • odpowiedzialności i zaangażowania,
 • komunikatywności i energiczności.

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • praca w systemie 3 – zmianowym na stanowisku sortowacz – pracownik gospodarczy,
 • praca w systemie równoważnego czasu pracy na stanowisku ładowacz – sortowacz.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres radkom@radkom.com.pl, lub o jego złożenie w siedzibie Spółki ewentualnie przesłanie na adres: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76, z dopiskiem „rekrutacja sortowacz” lub „rekrutacja ładowacz”.

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

SORTOWACZ – PRACOWNIK GOSPODARCZY

Od kandydatów oczekujemy:

 • dobrej kondycji fizycznej,
 • odpowiedzialności i zaangażowania,
 • komunikatywności i energiczności.

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • praca w systemie 3 – zmianowym na stanowisku sortowacz – pracownik gospodarczy,
 • praca w systemie równoważnego czasu pracy na stanowisku ładowacz – sortowacz.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres radkom@radkom.com.pl, lub o jego złożenie w siedzibie Spółki ewentualnie przesłanie na adres: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76, z dopiskiem „rekrutacja sortowacz” lub „rekrutacja ładowacz”.

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu kapitalnego kontenerów

Przedmiot zamówienia naprawa kontenerów 2022

Zdjęcia Kontener 1 Zdjęcia Kontener 2 Zdjęcia Kontener 3 Zdjęcia Kontener 4 Zdjęcia Kontener 5 Zdjęcia Kontener 6 Zdjęcia Kontener 7 Zdjęcia Kontener 8 Zdjęcia Kontener 9 Zdjęcia Kontener 10

Postępowanie 16/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest remont nawierzchni placu poprzez wymianę kostki na PSZOK w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu (27.05.2022r.)
SWZ (27.05.2022r.)
Załączniki do SWZ – wersja edytowalna
PFU PSZOK
szkic-zał.nr 1 do PFU
Przedmiar PSZOK
Modyfikacja treści SWZ (09.05.2022r.)
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (13.06.2022r.)
Informacja o złożonych ofertach (13.06.2022r.)
Zawiadomienie o wyborze oferty (28.06.2022r.)

 

Postępowanie 15/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

Ogłoszenie o zamówieniu (26.05.2022r.)
SWZ 26.05.2022r.
Załączniki do SWZ – wersja edytowalna
Wyjaśnienia treści SWZ (31.05.2022r.) 
II Wyjaśnienia treści SWZ (02.06.2022r.)
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (06.06.2022r.)
Informacja z otwarcia ofert (06.06.2022r.)
Zawiadomienie o wyborze oferty (23.06.2022r.)