Archiwum kategorii: Aktualności

Postępowanie 12/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa ładowarki czołowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (03.09.2021r.)

SWZ (03.09.2021r.)

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

Wyjaśnienia treści SWZ (09.09.2021r.) 

Wyjaśnienia treści SWZ II (13.09.2021r.)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (16.09.2021r.)

Informacja o złożonych ofertach (16.09.2021r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.09.2021r.)