Magazyn odpadów

W 1999 roku oddano do użytku rotacyjny magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Celem inwestycji było zapewnienie racjonalnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa gospodarki odpadami. Jego zadaniem jest poprawa pracy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych i składowiska odpadów, poprzez wyeliminowanie z całego strumienia odpadów tych, które są niebezpieczne lub problemowe.

Budynek magazynowy posadowiony został na grubej, szczelnej płycie żelbetowej, wykonanej w kształcie wanny z izolacją z maty bentonitowej. Budynek składa się z sześciu pomieszczeń magazynowych – komór, w których odpady przechowuje w sposób selektywny.

Przykładowe rodzaje odpadów magazynowanych w komorach:

  • Komora A: czyściwo zaolejone i filtry olejowe, farby, lakiery.
  • Komora : świetlówki, leki przeterminowane (w komorze znajduje się chłodnia kontenerowa na odpady medyczne i weterynaryjne).
  • Komora C: odpady azbestu, opony.

Każda z komór posiada specjalne zabezpieczenia na wypadek jakiegokolwiek wycieku substancji trujących. Substancje te w przypadku awarii zostałyby przechwycone przez specjalne studzienki odbiorcze.

W pobliżu magazynu znajduje się zbiornik przeciwpożarowy wraz z separatorem olejów i benzyn. Rotacyjny magazyn odpadów niebezpiecznych i przemysłowych stanowi zaplecze techniczne i technologiczne kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Radomiu i regionie.

Nasze programy i działania