Wykaz telefonów

 Centrala (48) 380-20-00
 Sekretariat Zarządu (48) 380-20-31
Biuro Obsługi Klienta (48) 380-20-52

 

Dział Ekonomiczny

 
(48) 380-20-50 Dyrektor ekonomiczny – Główny Księgowy
(48) 380-20-46 Księgowość finansowa, Windykacja należności, Rozliczenie majątku trwałego
(48) 380-20-36 Rachuba płac

Dział Gospodarki Odpadami i Handlu

 
   
(48) 380-20-40 Dyrektor działu
(48) 380-20-54 Sprzedaż surowców wtórnych
(48) 380-20-53 Obsługa kontrahentów, sprzedaż, edukacja ekologiczna
(48) 380-20-43 Obsługa kontrahentów, ewidencja odpadów
(48) 380-20-32 Klasyfikacja i ewidencja odpadów – waga ZUOK
(48) 380-20-24 Klasyfikacja i ewidencja odpadów – waga Składowisko
(48) 380-20-45 Laboratorium
(48) 380-20-13 Eksploatacja składowiska
(48) 380-20-14 Obsługa składowiska odpadów, zbieranie i transport odpadów, magazyn odpadów niebezpiecznych i przemysłowych
(48) 380-20-58 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dział Produkcji

 
(48) 380-20-40 Dyrektor działu
(48) 380-20-76 Zastępca Dyrektora
(48) 380-20-57 Obsługa produkcji
(48) 380-20-56 Segregacja odpadów, kompostowanie odpadów, magazyn i rozliczanie produkcji

Dział Zarządzania Majątkiem i Zabezpieczenia Transportu

 
(48) 380-20-88 Kierownik
(48) 380-20-12 Zastępca kierownika
(48) 380-20-39 Produkcja energii
(48) 380-20-42 Administracja i zarządzanie nieruchomościami
(48) 380-20-55 Transport wewnętrzny

Dział Odbioru Odpadów

 
(48) 380-20-60 Kierownik
(48) 380-20-20 Planowanie i rozliczanie
(48) 380-20-26 lub 28 Obsługa sprzętu, odbiory

Dział Kadr i Administracji

 
(48) 380-20-10 Kierownik
(48) 380-20-11 Komórka kadr
   

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów

 
(48) 380-20-16 Kierownik
(48) 380-20-59 Magazyn

Dział Controllingu

 
(48) 380-20-34 Kierownik działu
(48) 380-20-62 Informatyk

BHP i PPOŻ

 
(48) 380-20-21 BHP i PPOŻ

 

Nasze programy i działania