Wykaz telefonów

 Centrala(48) 380-20-00
 FAX(48) 380-20-33
Sekretariat Zarządu (48) 380-20-31
Biuro Obsługi Klienta (48) 380-20-22

Dział Finansowy-Księgowy

(48) 380-20-50Dyrektor ekonomiczny – Główny Księgowy
(48) 380-20-46Księgowość finansowa, Windykacja należności, Rozliczenie majątku trwałego
(48) 380-20-36Rachuba płac

Dział Gospodarki Odpadami

(48) 380-20-54Kierownik, monitoring ekologiczny, sprawozdawczość
(48) 380-20-53Obsługa kontrahentów, sprzedaż, edukacja ekologiczna
(48) 380-20-43Obsługa kontrahentów, ewidencja odpadów
(48) 380-20-32Klasyfikacja i ewidencja odpadów – waga ZUOK
(48) 380-20-24Klasyfikacja i ewidencja odpadów – waga Składowisko
(48) 380-20-45Laboratorium
(48) 380-20-18Promocja
(48) 380-20-13Eksploatacja składowiska
(48) 380-20-14Obsługa składowiska odpadów, zbieranie i transport odpadów, magazyn odpadów niebezpiecznych i przemysłowych
(48) 380-20-14Selektywna zbiórka odpadów
(48) 380-20-58Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dział Produkcji

(48) 380-20-57Kierownik
(48) 380-20-56Segregacja odpadów, kompostowanie odpadów, magazyn i rozliczanie produkcji
(48) 380-20-55Transport wewnętrzny

Dział Techniczny

(48) 380-20-38Kierownik
(48) 380-20-39Produkcja energii
(48) 380-20-42Administracja i zarządzanie nieruchomościami

Dział Transportu i Odbioru Odpadów

(48) 380-20-60Kierownik
(48) 380-20-20Planowanie i rozliczanie
(48) 380-20-26 lub 28Obsługa sprzętu, odbiory

Dział Administracji i Zamówień Publicznych

(48) 380-20-00Pełnomocnik Zarządu – Główny Specjalista d/s Organizacji i Rozwoju

Kadry i Administracja

(48) 380-20-10Kierownik
(48) 380-20-11Komórka kadr

Zamówienia publiczne i zakupy

(48) 380-20-15Kierownik
(48) 380-20-16Komórka zamówień
(48) 380-20-17Komórka zamówień – FAX
(48) 380-20-59Magazyn
(48) 380-20-62 lub 66Informatyk
(48) 380-20-45Pełnomocnik Zarządu ds. ISO
(48) 380-20-34Pełnomocnik Zarządu ds. Controllingu i Analiz
(48) 380-20-21BHP i PPOŻ
(48) 380-20-38Jednostka Realizująca Projekt

Nasze programy i działania