Wykaz telefonów

  Centrala  (48) 380-20-00
  FAX  (48) 380-20-33

  Numery wewnętrzne

   (48) 380-20-31 Sekretariat

  Dział Finansowy-Księgowy

 (48) 380-20-50 Dyrektor ekonomiczny – Główny Księgowy
 (48) 380-20-46 Księgowość finansowa, windykacja należności
 (48) 380-20-36 Rachuba płac, rozliczenie majątku trwałego

Dział Gospodarki Odpadami

 (48) 380-20-54 Kierownik, monitoring ekologiczny, sprawozdawczość
 (48) 380-20-53 Obsługa kontrahentów, sprzedaż, edukacja ekologiczna
 (48) 380-20-43 Obsługa kontrahentów, ewidencja odpadów
 (48) 380-20-32 Klasyfikacja i ewidencja odpadów – waga ZUOK
 (48) 380-20-24 Klasyfikacja i ewidencja odpadów – waga Składowisko
 (48) 380-20-45 Laboratorium
 (48) 380-20-18 Promocja
 (48) 380-20-13 Eksploatacja składowiska
 (48) 380-20-14 Obsługa składowiska odpadów, zbieranie i transport odpadów, magazyn odpadów niebezpiecznych i przemysłowych
 (48) 380-20-14 Selektywna zbiórka odpadów
 (48) 380-20-58 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dział Produkcji

 (48) 380-20-57 Kierownik
 (48) 380-20-56 Segregacja odpadów, kompostowanie odpadów, magazyn i rozliczanie produkcji
 (48) 380-20-55 Transport wewnętrzny

Dział Techniczny

 (48) 380-20-38 Kierownik
 (48) 380-20-39 Produkcja energii
 (48) 380-20-42 Administracja i zarządzanie nieruchomościami

Dział Transportu i Odbioru Odpadów

 (48) 380-20-60 Kierownik
 (48) 380-20-20 Planowanie i rozliczanie
 (48) 380-20-26 lub 28 Obsługa sprzętu, odbiory

Dział Administracji i Zamówień Publicznych

 (48) 380-20-00 Pełnomocnik Zarządu – Główny Specjalista d/s Organizacji i Rozwoju

Kadry i Administracja

 (48) 380-20-10 Kierownik
 (48) 380-20-11 Komórka kadr
 (48) 380-20-22 Biuro Obsługi Klienta

Zamówienia publiczne i zakupy

 (48) 380-20-15 Kierownik
 (48) 380-20-16 Komórka zamówień
 (48) 380-20-17 Komórka zamówień – FAX
 (48) 380-20-59 Magazyn
 (48) 380-20-62 lub 66 Informatyk
 (48) 380-20-45 Pełnomocnik Zarządu ds. ISO
 (48) 380-20-34 Controlling zarządczy
 (48) 380-20-21 BHP i PPOŻ
 (48) 380-20-38 Jednostka Realizująca Projekt

 

Nasze programy i działania