Przyznane decyzje

Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska

Decyzja Nr 25/15/PŚ.O Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PŚ-IV.7241.68.2014.KK z dnia 24 lutego 2015 roku – zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Witosa 98 w Radomiu.

Decyzja zezwalająca na odzysk i unieszkodliwianie

Decyzja Nr 75/11/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ.V./KS/7600-25/10 z dnia 14 lipca 2011 roku – Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę oraz całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, zlokalizowanej w Radomiu – Wincentowie, obejmujące instalacje Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Radomiu – Wincentowie.

Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane: Decyzja Nr 34/12/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ.V/KS/7600-25/10 z dnia 15 marca 2012 roku.

Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ.V/AT/7600-25/10 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w treści decyzji Nr 34/12/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2012 roku, znak PŚ.V/KS/7600-25/10

Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane: Decyzja Nr 13/13/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ.V/WŚ/7600-25/10 z dnia 21 stycznia 2012 roku.

Decyzja zmieniająca z urzędu pozwolenie zintegrowane: Decyzja Nr 154/14/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ.V/IP/7600-25/10 z dnia 08 grudnia 2014 roku.

Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane: Decyzja Nr 173/15/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ.V/KS/7600-25/10 z dnia 18 czerwca 2015 roku.

Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane: Decyzja Nr 27/21/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PZ-OP-II.7222.55.2020.AT z dnia 09 kwietnia 2021 roku.

Nasze programy i działania