Odpady niebezpieczne

Za zorganizowanie systemu zbiorki odpadów komunalnych (w tym odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych) odpowiedzialna jest Gmina Miasta Radomia.

W ramach gminnego systemu odbioru odpadów mieszkańcy Radomia mogą niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącego się w Radomiu przy ul. Witosa 96.

Informacje dotyczące zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w gospodarstwach domowych znajdują się na stronie Gminy Miasta Radomia.

W każdym gospodarstwie domowym posiadamy przedmioty, które mogą stać się odpadami niebezpiecznymi, a nieprawidłowo wyrzucone stanowić wysokie zagrożenie dla otoczenia. Należą do nich m.in.:

  • przeterminowane leki;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, żelazka, komputery itp.);
  • zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne;
  • stare farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki czyszczące;
  • termometry;
  • baterie i akumulatory;
  • chemikalia fotograficzne;
  • środki ochrony roślin i opakowania po nich;
  • środki do impregnacji drewna i opakowania po nich.

W zorientowaniu się, czy mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi mogą pomóc oznaczenia lub opisy umieszczane na produktach.

Odpadów niebezpiecznych nie można umieszczać w pojemnikach razem z innymi odpadami komunalnymi.

Nasze programy i działania