ODPADY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu wspiera przedsiębiorców w czasach pandemii COVID 19 poprzez nierealizowanie usług
i nienaliczanie opłat za odbiór odpadów tym przedsiębiorcom, którzy zgłosili czasowe
zawieszenie działalności w związku sytuacją w kraju.

Nasze programy i działania