Dialog techniczny

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy  

Postępowanie 15/2019

Przedmiotem postępowania  przetargowego jest  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o. Zgodnie z art 31a-31c ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzony jest dialog techniczny.   Ogłoszenie o dialogu technicznym   Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego Załącznik nr 2 – regulamin   Zawiadomienie o dopuszczeniu do dialogu (18.10.2019r.) Informacja […]

Nasze programy i działania