Odpady wielkogabarytowe

Za zorganizowanie systemu zbiorki odpadów komunalnych (w tym odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych) odpowiedzialna jest Gmina Miasta Radomia. W ramach gminnego systemu odbioru odpadów mieszkańcy Radomia mogą odpady wielkogabarytowe dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącego się w Radomiu przy ul. Witosa 96.

Informacje nt. zasad postępowania z odpadami wielkogabarytowymi powstającymi w gospodarstwach domowych znajdują się na stronie Gminy Miasta Radomia.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach na odpady.

Jako odpady wielkogabarytowe odbierane są np.:

  • stare meble (sofy, krzesła, szafy, stoły, kanapy, itp.);
  • dywany i wykładziny;
  • drzwi (bez szyb).

 Uwaga! Odpadami wielkogoabarytowymi nie są:

  • sprzęty elektryczne i elektroniczne;
  • ceramika budowlana (np.: kabiny prysznicowe, brodziki, wanny, umywalki, sedesy, pisuary);
  • palety i skrzynki drewniane.

Powyżej wymienione odpady należy zdeponować w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącego się w Radomiu przy ul. Witosa 96.

Nasze programy i działania