Zapytania ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon. Zapytanie ofertowe opony 07.06.2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „Radkom” sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę krążników i tarcz gumowych. zaproszenie do złożenia oferty na dostawę krążników i tarcz gumowych  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „Radkom” sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na badania i pomiary geodezyjne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Radomiu – Wincentowie w 2022r. Przedmiot zamówienia na monitoring geodezyjny w 2022r

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi naprawy ogumienia (wulkanizacji) w okresie 24 miesięcy Zapytanie wulkanizacja 2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na badania hałasu ze składowiska Przedmiot zamówienia na monitoring hałasu w 2022r

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na BADANIA I POMIARY GEODEZYJNE SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W RADOMIU – WINCENTOWIE W 2022r. Przedmiot zamówienia na monitoring geodezyjny w 2022r

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, klejenie i montaż taśm transportowych. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę taśm przenośnikowych kwiecień 2022  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków Zapytanie ofertowe przeterminowane leki

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych. Zapytanie ofertowe art. biurowe Formularz ofertowy art. biurowe

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę systemu oddymiania klatki schodowej. Zapytanie ofertowe system oddymiania 04.04.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę bloków betonowych w 2 wariantach: z usługą ułożenia oraz samej dostawy. Zapytanie ofertowe bloki betonowe 30.03.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do Ładowarki Ł-34. Ogłoszenie opony do ładowarki Ł-34

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, klejenie i montaż taśm przenośnikowych. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę taśm przenośnikowych marzec 2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowych lub używanych kontenerów typu KP- 32m3  w ilości 5 szt. Zaproszenie do złożenia oferty – kontenery  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych. Zapytanie ofertowe opony 09.03.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wynajem pojazdu hakowego. Zapytanie wynajem hakowca 2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę elektrobębna.  Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę elektrobębna o mocy 4 kW

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawy ziemi. Termin składania ofert do dn. 09.03.2022r. Zapytanie ofertowe ziemia 2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi dezynsekcji pomieszczeń oraz zwalczania szkodników Zapytanie ofertowe zwalczanie szkodników

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę tarczy gumowych i krążników Zapytanie ofertowe tarcze, krążniki – luty 2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę części do rozdrabniacza DW 2060 Zapytanie ofertowe dostawa części do rozdrabniacza

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków smarnych oraz specjalistycznych środków do napraw i konserwacji. Zapytanie ofertowe środki smarne i specjalistyczne

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu sita bębnowego. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia na wykonanie remontu wkładu sitowego1

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż taśmy przenośnikowej. Zaproszenie – dostawa taśm przenośnikowych

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż taśmy przenośnikowej. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę taśm przenośnikowych styczeń 2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wzorcowanych wag platformowych. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wagi 10 T Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wagi – 12-20 T

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych. Zapytanie ofertowe opony 12.01.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż taśmy przenośnikowej. Zaproszenie – dostawa i montaż taśmy przenośnikowej  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na transport i utylizację odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05. Opis przedmiotu zamówienia utylizacja azbestu 01.2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na utylizację odpadów niebezpiecznych zgodnie z załączonym wykazem. Zapytanie ofertowe utylizacja odpadów niebezpiecznych

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na tarcze gumowe i krążniki do przenośników. Zapytanie ofertowe tarcze, krążniki

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wynajem pojazdu hakowego. Zapytanie wynajem hakowca

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na utylizację zużytych opon – odpad o kodzie 16 01 03. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia. Zapytanie ofertowe utylizacja opon 2022 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na wynajem spycharki gąsiennicowej w okresie 12 miesięcy. Zapytanie ofertowe wynajem spycharki

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę opon do pojazdów ciężarowych. Zapytanie ofertowe opony 08.12.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na lokalny monitoring wód i odcieków w roku 2022. Zapytanie ofertowe Radkom Przedmiot zamówienia monitoring wód i odcieków

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na cykliczne wykonywanie badań odpadów w 2022r. Zapytanie ofertowe Radkom 2022 Zakres badań 2022r_

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych, a także analizę czasu pracy. Ogłoszenie pobieranie danych z kart kierowcy i tachografów cyfrowych Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę opon do pojazdów ciężarowych. Zapytanie ofertowe opony 18.11.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę części do Prasy Unotech. Zaproszenie do składania ofert na dostawę części do Prasy Unotech

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę taśm przenośnikowych. Zapytanie dostawa taśm przenośnikowych

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę opon do pojazdów ciężarowych. Zapytanie ofertowe opony 22.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę olejów silnikowych. Zapytanie ofertowe dostawa olejów silnikowych

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę płyt drogowych. Zaproszenie do złożenia ofert na płyty drogowe

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji wagi samochodowej najazdowej o nośności 60 ton. Termin składania ofert przedłużony do dn. 12.10.2021r. Zapytanie ofertowe modernizacja wagi samochodowej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów elektrycznych. Zaproszenie do złożenia ofert (28.09.2020r.)

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę konserw mięsnych. Zaproszenie do złożenia ofert – konserwy 2021 – 2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego. Zapytanie ofertowe zakup sprzętu komputerowego

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości. Zapytanie środki czystości Formularz ofertowy środki czystości Formularz ofertowy środki czystości

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na serwis i obsługę centrali sygnalizacji pożarowej Algo-tec TM 6500 EN54-2&4 PROTEC. Zaproszenie do składania ofert (10.09.2021r.)

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę wywozu nieczystości ciekłych. Zaproszenie do złożenia ofert na transport ścieków

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zagospodarowanie i odbiór frakcji nadsitowej Przedmiot zamówienia zagospodarowanie frakcji nadsitowej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup opon do pojazdów ciężarowych Zapytanie ofertowe opony 24.08.2021r

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do produkcji RDF. Przedmiot zamówienia komponent do produkcji RDF  Zmiana z dn. 23.08.2021r. w treści przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia komponent do produkcji RDF 23.08.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę oleju hydraulicznego. Zapytanie ofertowe olej hydrauliczny

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż taśm przenośnikowych Zapytanie dostawa i montaż i klejenie taśm przenośnikowych

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę drutu do prasy. Zapytanie ofertowe drut do prasy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pudełek tekturowych. zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pudełek tekturowych

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawy wody mineralnej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wynajem samochodu hakowego

Nasze programy i działania