Zapytania ofertowe art. 4 ust.8 Pzp

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę olejów i smarów

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy.

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup opon do Ładowarki Claas Scorpion.

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup pojazdu dostawczego (kiper/wywrotka).

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usług medycznych: badań lekarskich i szczepień ochronnych

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawy taśm przenośnikowych, oraz usługi montażu i klejenia taśm.

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego wózka widłowego Linde H 35 D-01

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu kapitalnego kontenerów Termin na składanie ofert został przesunięty do dn. 13.05.2021r.

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup części do przerzucarki Biofix

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego w Radomiu przy ul. Kąkolowej/Stepowej, dz. Ew. nr 115/5 i 115/6 obręb 0230 Wincentów, wraz z dokumentacją środowiskową dla tegoż przedsięwzięcia.

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wynajem pojazdów hakowych przeznaczonych do obsługi transportowej linii sortowniczej

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż części zamiennych do przerzucarki Biofix.

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę części do prasy UNOTECH

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów kominiarskich budynków

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wynajem pojazdów hakowych przeznaczonych do obsługi transportowej linii sortowniczej

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie wyceny – operatu szacunkowego wartości nieruchomości  Spółki

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę preparatu mikrobiologicznego wspomagającego proces kompostowania

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi dezynsekcji pomieszczeń oraz zwalczania szkodników

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę wzorcowanej wagi platformowej

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie napraw ogumienia (wulkanizacji) w okresie 12 miesięcy zgodnie z załączonym wykazem

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wstępnej na dostawę części zamiennych do przerzucarki Biofix wraz z montażem. http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/02/rysunek-nr-1.pdf http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/02/rysunek-nr-2.pdf http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/02/rysunek-nr-3.pdf http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/02/rysunek-nr-4.pdf http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/02/rysunek-nr-5.pdf http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/02/rysunek-nr-6.pdf

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż taśmy przenośnikowej. http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/zapytanie-dostawa-i-montaz-tasmy-przenosnikowej-4.pdf

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przegląd separatorów ropopochodnych.  Zapytanie przegląd separatorów

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych.  Zapytanie ofertowe opony 11.01.2021r

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację zużytych opon – odpad o kodzie 16 01 03. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia.  Zapytanie ofertowe utylizacja opon 2021

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi monitoringu geodezyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Radomiu – Wincentowie w latach 2021 – 2022r.  Przedmiot zamówienia na monitoring geodezyjny w 2021 i 2022r_

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pomiarów sprawdzających instalacji i sieci elektrycznej obiektów PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. W załączeniu wykaz pomiarów.  Ogłoszenie pomiary elektryczne  Wykaz pomiarów

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup 4 sztuk opon do Ładowarki ATLAS.  Ogłoszenie opony pełne do ładowarki

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego podnośnika masztowego elektrycznego Genie GR26J. Ogłoszenie na zakup podnośnika masztowego elektrycznego Genie  

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na transport i utylizację odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05 w 2021 w ilości ok. 300 Mg.  Opis przedmiotu zamówienia azbest

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zagospodarowanie frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 12 w ilości 250 Mg  Opis przedmiotu zamówienia zagospodarowanie

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę 6 sztuk kontenerów z uchwytem do ładowarki teleskopowej.  Ogłoszenie – kontenery do ładowarek

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pobór prób oraz cykliczne prowadzenie badań materiału po procesie kompostowania oraz frakcji RDF w 2021 roku, zgodnie z załączonym zakresem badań.  Zapytanie ofertowe Radkom  Zakres badań 2021r

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup wózka paletowego elektrycznego o udźwigu nominalnym 2 ton.  Zapytanie ofertowe wózek paletowy  

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę taśm przenośnikowych olejoodpornych wraz z usługą klejenia zgodnie z załączonym wykazem.  Zapytanie ofertowe taśmy przenośnikowe z klejeniem  Formularz ofertowy taśmy z klejeniem

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego.  Zapytanie ofertowe drukarki

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na serwis i obsługę centrali sygnalizacji pożarowej Algo-tec TM 6500 EN54-2&4 PROTEC. Zaproszenie do złożenia ofert (02.10.2020r.)  

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawy konserw mięsnych (posiłek regeneracyjny – 1000 kcal) na rok 2020/2021. Zaproszenie do złożenia ofert (02.10.2020r.) Formularz ofertowy – wersja edytowalna  

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości.  Zapytanie środki czystości  Formularz ofertowy środki czystości   Formularz ofertowy środki czystości

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na rolki do taśmociągów.  Zapytanie ofertowe rolki

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na części zamienne do przerzucarki Biofix w ramach trwającej procedury badania rynku.  Zapytanie ofertowe części do przerzucarki Biofix

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych (50 obiektów) w branży sanitarnej należących do PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.  Zapytanie ofertowe przegląd budynków

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych i dostawczych.  Zapytanie ofertowe opony 18.09.2020r

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wody mineralnej.  Zaproszenie do złożenia oferty  Formularz ofertowy woda mineralna

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników plastikowych na odpady.  Zapytanie ofertowe pojemniki 14.09.2020r.  Formularz ofertowy pojemniki 14.09.2020r.

0 komentarzy

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy ziemi w ilości do 2000 Mg.  Zapytanie ofertowe ziemia

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę progów i taśm przenośnikowych wraz z usługą klejenia.  Zapytanie ofertowe taśmy przenośnikowe

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na utylizację odpadu o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) w ilości 120 Mg. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia.  Zapytanie ofertowe utylizacja opon

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd  PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla realizacji wykonania roboty budowlanej polegającej na zmianie sposobu użytkowania jadalni z zapleczem sanitarnym w budynku administracyjno – socjalnym znajdującym się przy ul. Witosa 94 w Radomiu na pokoje biurowe Zarządu. ZAPYTANIE OFERTOWE 1.RADKOM Zarząd opis PB 2.RADKOM Zarząd rys.1 PB 3.RADKOM Zarząd […]

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na koszenie zbiornika przeciwpożarowego. Aktualizacja z dn. 20.07.2020r. nowe zdjęcia.  Zapytanie ofertowe koszenie zbiornika  Zapytanie ofertowe koszenie zbiornika – zdjęcia  zdjęcia zbiornika 20.07.2020r.

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup węży spiralnych zbrojonych.  Zapytanie ofertowe węże spiralne zbrojone

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wymianę pokrycia dachowego budynku kotłowni. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia oraz zdjęcia budynku.  Zapytanie ofertowe naprawa dachu  zdjęcia dachu kotłowni

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę  mobilnego rozdrabniacza do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.  Opis przedmiotu zamówienia – dzierżawa rozdrabniacza

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do Ładowarki Scorpion Claas do pracy w zakładzie utylizacji odpadów.  Zapytanie ofertowe opony 19.06.2020r.  

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu kapitalnego 5 kontenerów 32m3  Przedmiot zamówienia remontu kapitalnego kontenerów 32m3  Zdjęcia kontenerów

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na naprawę układu klimatyzacji w pojazdach i maszynach.  Ogłoszenie serwis klimatyzacji

0 komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na wynajem i obsługę serwisową drukarek. O G Ł O S Z E N I E (14.05.2020r.)  

0 komentarzy

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom