Archiwum autora: ra_adm

Oferta pracy – OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

Kandydat na w/w stanowisko powinien legitymować się wykształceniem co najmniej średnim technicznym oraz posiadać umiejętność czytania dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń.

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii kompostowania odpadów, linii sortowania odpadów, linii do produkcji RDF oraz pras belujących i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń wchodzących w ich skład,
 • wykonywanie czynności konserwacyjno – remontowych maszyn i urządzeń,
 • przeprowadzanie systematycznych przeglądów  i konserwacji urządzeń elektrycznych
  i elektronicznych, w tym regularne sprawdzanie, konserwowanie i kontrolowanie stanu technicznego obsługiwanych maszyn i urządzeń,
 • bieżące usuwanie awarii i usterek maszyn i urządzeń,
 • zastępowanie współpracowników w zakresie odpowiadającym kwalifikacjom
  i umiejętnościom,
 • dbałość o porządek i ład w miejscu pracy oraz zachowanie czystości maszyn
  i urządzeń i ich otoczenia,
 • przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zapewnianie stosownego poziomu jakości pracy,
 • samodzielne realizowanie bieżących zadań zleconych.

 

 

Od kandydatów na w/w stanowiska pracy oczekujemy:

Gotowości do podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym

Odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, komunikatywności

Umiejętności pracy pod presją czasu i świetnej organizacji pracy własnej

Profesjonalizmu i wysokiej kultury osobistej

Zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności

Energiczności, chęci uczenia się

Umiejętności pracy w zespole.

 

Oferujemy przeszkolenie i przyuczenie do pracy, możliwość rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie,  umowę o pracę i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków
i osiąganych wyników.

 

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą e-mailową na adres radkom@radkom.com.pl.

 

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 94
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Oferta pracy – OPERATOR SPRZĘTU I MASZYN

OPERATOR SPRZĘTU I MASZYN

Kandydat na w/w stanowisko powinien posiadać wykształcenie zawodowe lub średnie oraz uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO  (uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych).

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie bieżących przeglądów i obsługi OC użytkowanego sprzętu,
 • wykonywanie praz przy załadunku odpadów na poszczególne ciągi technologiczne,
 • wykonywanie prac przy obsłudze maszyn i urządzeń,
 • załadunek surowców wtórnych i odpadów na pojazdy,
 • wykonywanie prac przy magazynowaniu odpadów i konfekcjonowaniu kompostu,
 • wykonywanie prac przy porządkowaniu terenu zakładu.

 

Od kandydatów na w/w stanowiska pracy oczekujemy:

Gotowości do podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym

Odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, komunikatywności

Umiejętności pracy pod presją czasu i świetnej organizacji pracy własnej

Profesjonalizmu i wysokiej kultury osobistej

Zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności

Energiczności, chęci uczenia się

Umiejętności pracy w zespole.

 

Oferujemy przeszkolenie i przyuczenie do pracy, możliwość rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie,  umowę o pracę i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków
i osiąganych wyników.

 

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą e-mailową na adres radkom@radkom.com.pl.

 

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 94
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Oferta pracy – MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ

Kandydat na w/w stanowisko powinien posiadać wykształcenie kierunkowe, mile widziane uprawnienia spawalnicze: elektroda, mig/mag, gazowe z użyciem palnika acetylenowo- tlenowego.

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie przeglądów i bieżącej obsługi technicznej maszyn i urządzeń
  w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu,
 • uczestnictwo w procesach obsługi technicznej i usuwania awarii maszyn i urządzeń,
 • zapewnienie sprawności i prawidłowego działania maszyn i urządzeń na liniach segregacji i kompostowania odpadów, celem zapewnienia ich ciągłości pracy,
 • weryfikacja prawidłowości napraw maszyn i urządzeń w przypadku ich dokonywania przez firmy zewnętrzne.

 

Od kandydatów na w/w stanowiska pracy oczekujemy:

Gotowości do podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym

Odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, komunikatywności

Umiejętności pracy pod presją czasu i świetnej organizacji pracy własnej

Profesjonalizmu i wysokiej kultury osobistej

Zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności

Energiczności, chęci uczenia się

Umiejętności pracy w zespole.

 

Oferujemy przeszkolenie i przyuczenie do pracy, możliwość rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie,  umowę o pracę i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków
i osiąganych wyników.

 

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą e-mailową na adres radkom@radkom.com.pl.

 

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 94
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Oferta pracy – AUTOMATYK

AUTOMATYK

Kandydat na w/w stanowisko powinien legitymować się wykształceniem wyższym
lub średnim technicznym o profilu elektrycznym lub elektronicznym (preferowana specjalność automatyka przemysłowa) oraz posiadać umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji elektrycznej.

 

Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku automatyka należało będzie:

 • nadzorowanie urządzeń i systemów wchodzących w skład linii kompostowania odpadów, linii sortowni i pras belujących,
 • wykonywanie czynności konserwacyjno – remontowych urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych wynikających z posiadanych uprawnień,
 • utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych
  i elektronicznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych,
 • przeprowadzanie systematycznych przeglądów  i konserwacji urządzeń elektrycznych
  i elektronicznych,
 • bieżące usuwanie awarii i usterek maszyn i urządzeń,
 • utrzymywanie w czystości szaf i rozdzielni elektrycznych,
 • prowadzenie dokumentacji konserwacyjno – remontowej w zakresie obsługi elektrycznej,
 • zastępowanie współpracowników w zakresie odpowiadającym kwalifikacjom
  i umiejętnościom,
 • obsługa linii technologicznych – w szczególnych przypadkach,
 • samodzielne realizowanie bieżących zadań zleconych.

Od kandydatów oczekujemy:

Umiejętności podejmowania decyzji w dynamicznie zmieniających się warunkach pracy

Odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, komunikatywności

Umiejętności pracy pod presją czasu i świetnej organizacji pracy własnej

Profesjonalizmu i wysokiej kultury osobistej

Zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności

Energiczności, chęci uczenia się

Umiejętności pracy w zespole

 

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie,  umowę o pracę
i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników.

 

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą e-mailową na adres radkom@radkom.com.pl.

 

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                       

Oferta pracy – OPERATOR SPRZĘTU

OPERATOR SPRZĘTU

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe/średnie,
 • uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO   (uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych,  w tym specjalizowanych),
 • zaangażowanie w powierzony zakres obowiązków,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia oraz nowych umiejętności,
 • prawo jazdy kat B.

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie bieżących przeglądów i obsługi OC użytkowanego sprzętu,
 • wykonywanie praz przy załadunku odpadów na poszczególne ciągi technologiczne,
 • wykonywanie prac przy obsłudze maszyn i urządzeń,
 • załadunek surowców wtórnych i odpadów na pojazdy,
 • wykonywanie prac przy magazynowaniu odpadów i konfekcjonowaniu kompostu,
 • wykonywanie prac przy porządkowaniu terenu zakładu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • gotowości do podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym,
 • odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, komunikatywności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu i dobrej organizacji pracy własnej,
 • profesjonalizmu i wysokiej kultury osobistej,
 • zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności,
 • energiczności, chęci uczenia się,
 • umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy przeszkolenie i przyuczenie do pracy na w/w stanowisku, możliwość rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie,  umowę o pracę i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników.

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą e-mailową na adres radkom@radkom.com.pl.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 94
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko                     z wybranymi kandydatami.

Oferta pracy – SORTOWACZ – PRACOWNIK GOSPODARCZY

SORTOWACZ – PRACOWNIK GOSPODARCZY  

Od kandydatów oczekujemy:

 • podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym, w dniach od poniedziałku do soboty,
 • odpowiedzialności, zaangażowania, samodzielności w działaniu, komunikatywności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu i dobrej organizacji pracy własnej,
 • zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności,
 • umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • przeszkolenie i przyuczenie do pracy na w/w stanowisku pracy,
 • niezbędne szkolenia i szczepienia ochronne,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 3-miesięczny okres próbny (po okresie próbnym i uzyskaniu pozytywnej oceny pracy i rekomendacji przełożonego, zawarcie kolejnych umów o pracę na czas określony,
  w konsekwencji nieokreślony, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 06.10.2023r. na adres radkom@radkom.com.pl,
lub o jego złożenie w siedzibie Spółki ewentualnie przesłanie na adres: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.,
26-600 Radom, ul. Witosa 76, z dopiskiem „sortowacz – pracownik gospodarczy”.

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta pracy – ELEKTROMONTER UTRZYMANIA RUCHU

ELEKTROMONTER UTRZYMANIA RUCHU

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe/średnie w kierunku elektronik, elektryk, automatyk  bądź pokrewne.
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (DTR urządzeń, schematy elektryczne).
 • Uprawnienia elektryczne minimum Sep E.
 • doświadczenie na stanowisku w dziale utrzymania ruchu lub dziale technicznym ewentualnie
  w serwisie maszyn produkcyjnych.
 • Podstawowa znajomość działania elementów elektrycznych typu przemienniki częstotliwości (Falowniki), PKZ (Wyłączniki silnikowe), styczniki i przekaźniki.
 • Umiejętność posługiwania się aparaturą kontrolna pomiarową.
 • Zaangażowanie w powierzony zakres obowiązków.
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia oraz nowych umiejętności.

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie ciągłości ruchu urządzeń,
 • kontrola prawidłowego działania układów sterowania ciągów technologicznych,
 • kontrola prawidłowego działania maszyn i urządzeń oraz czuwanie nad bezpieczeństwem osób pracujących przy urządzeniach,
 • przeprowadzanie bieżących oraz okresowych przeglądów maszyn i urządzeń,
 • branie czynnego udziału w usuwaniu awarii maszyn i urządzeń.

Od kandydatów oczekujemy:

 • gotowości do podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym,
 • odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, komunikatywności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu i dobrej organizacji pracy własnej,
 • profesjonalizmu i wysokiej kultury osobistej,
 • zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności,
 • energiczności, chęci uczenia się,
 • umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie, umowę o pracę
i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników.

Informacje dodatkowe tel. 48/380 20 11.

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą e-mailową na adres radkom@radkom.com.pl.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta pracy – SPECJALISTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

SPECJALISTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego technicznego,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • gotowości do podjęcia pracy w systemie trzyzmianowym,
 • punktualności, odpowiedzialności, dokładności, uczciwości, sumienności, zaangażowania i komunikatywności.

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Do obowiązków pracownika należały będą:

 • nadzór nad zapewnieniem ciągłości pracy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych,
 • nadzór nad obsługą techniczno – technologiczną linii technologicznych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych,
 • nadzór nad pracą podległych pracowników oraz prawidłową realizacją zadań nałożonych na dział produkcji,
 • opracowywanie harmonogramów pracy tygodniowych i miesięcznych,
 • raportowanie wielkości produkcji, czasów przestojów, zużycia energii,
 • uczestnictwo i nadzór nad usuwaniem awarii,
 • nadzór nad prowadzeniem procesu kompostowania i stabilizacji,
 • prowadzenie procesu kompostowania przy pomocy dynamicznego systemu BIOFIX, w tym nadzór nad prowadzeniem kompostowania i stabilizacji na placu, rejestracja pryzm i raportowanie oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie pracy linii segregacji i kompostowania.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 29.09.2023r. na adres radkom@radkom.com.pl, lub o jego złożenie w siedzibie Spółki ewentualnie przesłanie na adres: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76, z dopiskiem „pracownik zarządzania produkcją”.

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.