Podziękowania

Działania w zakresie zaangażowania społecznego realizujemy na wielu płaszczyznach. Podstawowym filarem jest dbałość o środowisko, odpowiedzialność za naszych pracowników oraz szeroko rozumiany dialog ze społeczeństwem.

Wspieramy działania, które z założenia wnoszą wartości dodane w życie ekologiczne mieszkańców. O naszym podejściu świadczą, poza nagrodami i wyróżnieniami, również i podziękowania.

2011
2011 caritas
2009
2008_4
2008_3
2008_2
2008_1
2007
2005
2005 dyplom
2004

Nasze programy i działania