Przetargi

Przetargi aktualne

Postępowanie 17/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (28.06.2022r.) SWZ (28.06.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

Postępowanie 16/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest remont nawierzchni placu poprzez wymianę kostki na PSZOK w Radomiu. Ogłoszenie o zamówieniu (27.05.2022r.) SWZ (27.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna PFU PSZOK szkic-zał.nr 1 do PFU Przedmiar PSZOK Modyfikacja treści SWZ (09.05.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (13.06.2022r.) Informacja o złożonych ofertach (13.06.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty […]

Postępowanie 15/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia. Ogłoszenie o zamówieniu (26.05.2022r.) SWZ 26.05.2022r. Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ (31.05.2022r.)  II Wyjaśnienia treści SWZ (02.06.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (06.06.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (06.06.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (23.06.2022r.)  

Postępowanie 14/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa transportu odpadów. Ogłoszenie o zamówieniu (25.05.2022r.) SWZ (25.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (02.06.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (02.06.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (15.06.2022r.)  

Postępowanie 13/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa rozdrabniania gabarytów. Ogłoszenie o zamówieniu (19.05.2022r.) SWZ (19.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (02.06.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (02.06.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (13.06.2022r.)

Postępowanie 12/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy drutu do prasy. Ogłoszenie o zamówieniu (17.05.2022r.) SWZ (17.05.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (26.05.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (26.05.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (06.06.2022r.)  

Postępowanie 8/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej. Ogłoszenie o zamówieniu (25.04.2022r.) SWZ (25.04.2022r.) Załączniki do SWZ – wersja edytowalna  Wyjaśnienia treści SWZ (04.05.2022r.) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (06.05.2022r.) Informacja z otwarcia ofert (06.05.2022r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (24.06.2022r.)  

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy  

[/su_posts]

Nasze programy i działania