PIU – Jednostka Realizacji Projektu

1 marca 2007 roku Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, powierzył funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) Igorowi Marszałkiewiczowi – zastępcy Prezydenta Miasta Radomia oraz funkcję Zastępcy Pełnomocnika ds Realizacji Projektu (V-ce MAO) Marianowi Kozerze, ówczesnemu Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o.

Wraz z powołaniem nastąpił przydział obowiązków i odpowiedzialności związanych z realizacją inwestycji.

Z ramienia PPUH „RADKOM” od dnia 01.08.2007 funkcję Kierownika Jednostki Realizującej Projekt powierzono Adamowi Sulidze – Wiceprezesowi Spółki

Skład zespołu Jednostki Realizującej Projekt:

  • Agnieszka Kowalczyk
  • Monika Żaczkiewicz
  • Beata Gozdur
  • Marta Narożnik
  • Jerzy Stano

Powołano także Zespół Wspomagający pracę Jednostki Realizujacej Projekt w składzie:

  • Milena Faryna
  • Joanna Seliga
  • Jacek Grzegorzewski

Nasze programy i działania