Zużyte baterie i akumulatory

Za zorganizowanie systemu zbiorki odpadów komunalnych (w tym odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych) odpowiedzialna jest Gmina Miasta Radomia.

Baterie i akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania) to odpady niebezpieczne, które należy zbierać selektywnie i nie można ich łączyć z innymi odpadami. Zasady zbierania baterii i akumulatorów określone są w ustawie o bateriach i akumulatorach.

Zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych należy dostarczać do oznakowanych pojemników ustawionych na terenie Gminy Miasta Radomia (lokalizacja pojemników).

Zużyte baterie i akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania) mieszkaniec Radomia może nieodpłatnie oddać do:

  • Urzędu Miejskiego w Radomiu (ul. Kilińskiego 30).

Zużyte baterie zbierane są również w szkołach w ramach konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”

Nasze programy i działania