PRZETARGI I OGŁOSZENIA

Przetargi - aktualneOgłoszenia

Przetargi – aktualne

Postępowanie 7/2024

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy energii elektrycznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-45ba0763-1d85-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Postępowanie 6/2024

Przedmiotem postępowania przetargowego są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-da01f4e9-1cbe-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

Postępowanie 5/2024

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy gazu ziemnego. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5893515b-0d02-11ef-9b7e-467806a93518

Postępowanie 4/2024

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a479416e-0c33-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy  

Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy wody mineralnej 1,5l

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wody mineralnej o pojemności 1,5l na rok 2024/2025. Ogłoszenie na dostawę wody mineralnej 2024-2025

Zaproszenie do złożenia oferty na środki czystości i ręczniki papierowe

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości w okresie 12 m-cy.  Zapytanie środki czystości, ręczniki 2024-2025

Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację odpadów zwierających azbest

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05*  Zaproszenie do złożenia oferty – odbiór, transport i utylizacja azbestu 2024

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników plastikowych na odpady Zapytanie ofertowe pojemniki 05.2024

 

Nasze programy i działania