PRZETARGI I OGŁOSZENIA

Przetargi - aktualneOgłoszenia

Przetargi – aktualne

Postępowanie 16/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej. Ogłoszenie opublikowane w TED (22.12.2021r.) SWZ (17.12.2021r.) Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej  espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML). Wyjaśnienia treści SWZ (05.01.2022r.) Modyfikacja treści SWZ (10.01.2022r.) Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia wysłane do publikacji w TED (10.01.2022r.) Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w TED (14.01.2022r.)

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy  

Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wzorcowanych wag platformowych. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wagi 10 T Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wagi – 12-20 T

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych. Zapytanie ofertowe opony 12.01.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż taśmy przenośnikowej. Zaproszenie – dostawa i montaż taśmy przenośnikowej  

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na transport i utylizację odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05. Opis przedmiotu zamówienia utylizacja azbestu 01.2022

 

Nasze programy i działania