Archiwum kategorii: Przetargi 2010

Postępowanie 19/2010

Postępowanie przetargowe na wykonanie robót remontowo -modernizacyjnych budynku biurowo-warsztatowego nr 2 na składowisku, wraz z zagospodarowaniem terenu zaplecza wokół przedmiotowego budynku i wiata na kompaktor.

Word-icon

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Word-icon

Ogłoszenie o zamówieniu

Word-icon

SIWZ

647716-pdf-512

Załącznik 1

647716-pdf-512

Załącznik 2

647716-pdf-512

Załącznik 3

647716-pdf-512

Załącznik 4

647716-pdf-512

Załącznik 5

647716-pdf-512

Załącznik 6

647716-pdf-512

Załącznik 7

647716-pdf-512

Załącznik 8

647716-pdf-512

Załącznik 9

647716-pdf-512

Załącznik 10

647716-pdf-512

Załącznik 11

647716-pdf-512

Załącznik 12

647716-pdf-512

Załącznik 13

647716-pdf-512

Załącznik 14

647716-pdf-512

Załącznik 15

647716-pdf-512

Załącznik 16

647716-pdf-512

Załącznik 17

647716-pdf-512

Załącznik 18

647716-pdf-512

Załącznik 19

647716-pdf-512

Załącznik 20

647716-pdf-512

Załącznik 21

647716-pdf-512

Załącznik 22

647716-pdf-512

Załącznik 23

647716-pdf-512

Załącznik 24

647716-pdf-512

Załącznik 25

647716-pdf-512

Załącznik 26

647716-pdf-512

Załącznik 27

647716-pdf-512

Załącznik 28

647716-pdf-512

Załącznik 29

Word-icon

Zawiadomienie o wyborze oferty