Postępowanie 1/2024

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy worków na odpady.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e411da0a-e112-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d