Materiały edukacyjne

W Radomiu problemem odpadów zajmuje się istniejąca od 1992 roku spółka miejska RADKOM. Głównym zadaniem spółki jest organizacja systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Radomia i gmin ościennych.

Spółka prowadzi składowisko odpadów komunalnych, na które rocznie trafia ponad 90 tysięcy ton odpadów. Aby zmniejszyć ich ilość, Spółka RADKOM poprzez szeroko zakrojoną edukację ekologiczną mieszkańców, a także poprzez organizację szkolnych konkursów o treściach środowiskowych, stara się zapobiegać powstawaniu odpadów i zmniejszać ich szkodliwość.

Jednocześnie Spółka RADKOM popularyzuje zasady segregacji odpadów i recyklingu surowców wtórnych. Wykształcenie takich nawyków u mieszkańców będzie miało diametralne znaczenie dla naszego komfortu życia w przyszłości.

Materiały edukacyjne

  • Film edukacyjny związany z walką odpadami, segregacją odpadów i historią spółki RADKOM

Nasze programy i działania