Postępowanie 3/2024

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5b7ac129-f706-11ee-8d01-6607a228ef1b