Archiwum kategorii: PRZETARGI

Postępowanie 16/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest remont nawierzchni placu poprzez wymianę kostki na PSZOK w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu (27.05.2022r.)
SWZ (27.05.2022r.)
Załączniki do SWZ – wersja edytowalna
PFU PSZOK
szkic-zał.nr 1 do PFU
Przedmiar PSZOK
Modyfikacja treści SWZ (09.05.2022r.)
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (13.06.2022r.)
Informacja o złożonych ofertach (13.06.2022r.)

 

Postępowanie 15/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

Ogłoszenie o zamówieniu (26.05.2022r.)
SWZ 26.05.2022r.
Załączniki do SWZ – wersja edytowalna
Wyjaśnienia treści SWZ (31.05.2022r.) 
II Wyjaśnienia treści SWZ (02.06.2022r.)
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (06.06.2022r.)
Informacja z otwarcia ofert (06.06.2022r.)
Zawiadomienie o wyborze oferty (23.06.2022r.)

 

Postępowanie 14/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa transportu odpadów.

Ogłoszenie o zamówieniu (25.05.2022r.)
SWZ (25.05.2022r.)
Załączniki do SWZ – wersja edytowalna
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (02.06.2022r.)
Informacja z otwarcia ofert (02.06.2022r.)
Zawiadomienie o wyborze oferty (15.06.2022r.)

 

Postępowanie 13/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa rozdrabniania gabarytów.

Ogłoszenie o zamówieniu (19.05.2022r.)

SWZ (19.05.2022r.)

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (02.06.2022r.)

Informacja z otwarcia ofert (02.06.2022r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty (13.06.2022r.)

Postępowanie 12/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy drutu do prasy.

Ogłoszenie o zamówieniu (17.05.2022r.)
SWZ (17.05.2022r.)
Załączniki do SWZ – wersja edytowalna
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (26.05.2022r.)
Informacja z otwarcia ofert (26.05.2022r.)
Zawiadomienie o wyborze oferty (06.06.2022r.)

 

Postępowanie 11/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa transportu odpadów.

Ogłoszenie o zamówieniu (05.05.2022r.)
SWZ (05.05.2022r.)
Załączniki do SWZ – wersja edytowalna
Modyfikacja treści SWZ (11.05.2022r.)
Załącznik nr 7 do treści SWZ – wersja edytowalna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.05.2022r.)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (23.05.2022r.) 

Informacja z otwarcia ofert (23.05.2022r.)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (24.05.2022r.)

 

 

Postępowanie 10/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP (29.04.2022r.)
SWZ (29.04.2022r.)
Załączniki do SWZ – wersja edytowalna
Wyjaśnienia treści SWZ i Modyfikacja treści SWZ (10.05.2022r.)
Załącznik nr 10 do treści SWZ – wersja edytowalna
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.05.2022r.)
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (13.05.2022r.)
Informacja z otwarcia ofert (13.05.2022r.)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (26.05.2022r.)

 

 

Postępowanie 9/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy energii elektrycznej.

  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (29.04.2022r.)
  SWZ (25.04.2022r.)
  Załączniki do SWZ – wersja edytowalna
espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML)
Wyjaśnienia treści SWZ (12.05.2022r.)
Załącznik nr 8 i 9 do treści SWZ – wersja edytowalna
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w TED (17.05.2022r.)
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (01.06.2022r.)
Informacja z otwarcia ofert (01.06.2022r.)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (02.06.2022r.)

 

 

Postępowanie 8/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej.

Ogłoszenie o zamówieniu (25.04.2022r.)
SWZ (25.04.2022r.)
Załączniki do SWZ – wersja edytowalna 
Wyjaśnienia treści SWZ (04.05.2022r.)
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (06.05.2022r.)
Informacja z otwarcia ofert (06.05.2022r.)
Zawiadomienie o wyborze oferty (24.06.2022r.)

 

Postępowanie 7/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa gazu ziemnego.

Ogłoszenie o zamówieniu (01.04.2022r.)
SWZ (01.04.2022r.)
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia treści SWZ (06.04.2022r.)
Modyfikacja treści SWZ (08.04.2022r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.04.2022r.)
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (26.04.2022r.)
Informacja z otwarcia ofert (26.04.2022r.)
Zawiadomienie o wyborze oferty (16.05.2022r.)