ZIELONA ENERGIA

OZE

Jeszcze kilka lat temu odpady gromadzone na składowisku nikomu żadnego pożytku nie przynosiły, wręcz przeciwnie były m.in. źródłem nieprzyjemnych dla otoczenia zapachów. Radkom znalazł jednak rozwiązanie problemu. Wykorzystując emisję biogazu, który powstaje w wyniku rozkładania się substancji organicznych w złożu składowiska, Radkom rozpoczął produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Energia ta wytwarzana jest z biogazu. Co to jest biogaz? To gaz wysypiskowy będący mieszaniną różnych gazów wytwarzanych w procesach chemicznych zachodzących w składowisku, zawierającą od 40 do 65% metanu, ok. 35% dwutlenku węgla oraz niewielkie ilości tlenu. Naukowcy od dawna ostrzegają, że taka mieszanka powoduje destrukcyjne zmiany w środowisku naturalnym, bardzo przyczyniając się do zwiększania efektu cieplarnianego. Dlatego właśnie kilka lat temu pojawiła się idea wykorzystania biogazu jako alternatywnego źródła energii. Wybudowana wówczas przez spółkę RADKOM elektrownia zasilana biogazem, była jednym z pierwszych tego typu obiektów w Polsce. Obecnie, po kilku latach eksploatacji jej funkcje przejęła znacznie nowocześniejsza następczyni – elektrociepłownia. Jej celem i zadaniem, podobnie jak poprzedniczki,  jest  ochrona środowiska poprzez odzysk i przetwarzanie biogazu, powstającego w składowisku odpadów. Podkreślenia wymaga fakt, że elektrociepłownia jest głównym elementem instalacji,
pracującej na czynnym składowisku odpadów.

Cała sieć gazowa składa się z 50 studni o średniej głębokości 25 m każda. Gaz ze studni odbierany jest rurociągami i prowadzony do stacji sprężania przez stacje zbiorcze. Studnie oddalone są od siebie  o kilknaście metrów. Ich głównym zadaniem jest  przechwycenie jak największej ilość biogazu produkowanego przez złoże, przez co w istotny sposób ogranicza się emisję do atmosfery.

Wydajność całego złoża wynosi ok. 500 m3 biogazu na godzinę. Paliwo to wędruje rurociągami do stacji, wyposażonej w urządzenia do zasysania biogazu oraz w dwa agregaty prądotwórcze, o łącznej mocy elektrycznej  677 kW. W wyniku produkcji energii elektrycznej powstaje ciepło odpadowe, wykorzystywane do  centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej na potrzeby całego zakładu.

Nadwyżki trafiają do ogólnokrajowej sieci energetycznej, przy czym roczna produkcja to średnio 1,2 mln kWh energii. W wyniku wybudowania bioelektrowni RADKOM zutylizował dotychczas prawie 12 mln m3 gazu wysypiskowego, który bez tego odzysku trafiłby do atmosfery, niewątpliwie przyczyniając się do dalszego pogorszenia jej stanu i zanieczyszczenia .

odgazowanie_wysypiska_smieci

Nasze programy i działania