Aktualne forum proekologiczne

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w chwili obecnej PPUH RADKOM Sp. z o.o. zawiesił organizację imprez masowych.

Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli znowu spotkać się z dziećmi i młodzieżą, aby szeroko dyskutować oraz popularyzować zagadnienia związane z gospodarką odpadami oraz czystym środowiskiem naturalnym.

Nasze programy i działania