Warsztaty komunalne dla gmin

NIEZBĘDNE DZIAŁANIA PRAWNE I LOGISTYCZNE W BUDOWIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

adobereaderRelacja z konferencji
(format: pdf)

Nasze programy i działania