Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów elektrycznych. Zaproszenie do złożenia ofert (28.09.2020r.)

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę konserw mięsnych. Zaproszenie do złożenia ofert – konserwy 2021 – 2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego. Zapytanie ofertowe zakup sprzętu komputerowego

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości. Zapytanie środki czystości Formularz ofertowy środki czystości Formularz ofertowy środki czystości

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na serwis i obsługę centrali sygnalizacji pożarowej Algo-tec TM 6500 EN54-2&4 PROTEC. Zaproszenie do składania ofert (10.09.2021r.)

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych.  Zapytanie ofertowe opony 07.09.2021r

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę wywozu nieczystości ciekłych. Zaproszenie do złożenia ofert na transport ścieków

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zagospodarowanie i odbiór frakcji nadsitowej Przedmiot zamówienia zagospodarowanie frakcji nadsitowej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup opon do pojazdów ciężarowych Zapytanie ofertowe opony 24.08.2021r

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do produkcji RDF. Przedmiot zamówienia komponent do produkcji RDF  Zmiana z dn. 23.08.2021r. w treści przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia komponent do produkcji RDF 23.08.

Nasze programy i działania