Strona Główna – spółka RADKOM


Informacja w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych związanych z zagrożeniem wirusem SARS-Cov-2

PPUH RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu wprowadziła procedury związane z obsługą interesantów. Celem jest ograniczenie do minimum konieczności poruszania się interesantów po terenie Spółki. Dlatego prosimy, aby kontakt z pracownikami Spółki odbywał się w miarę możliwości drogą elektroniczną lub telefonicznie. Numery telefonów dostępne są w zakładce WYKAZ TELEFONÓW natomiast adresy mailowe w zakładce KONTAKT E-MAIL. Informacje na temat zmian w organizacji obsługi interesantów będą aktualizowane na bieżąco. PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. jest spółką miejską, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasta Radomia. Przedsiębiorstwo powstało 22 grudnia 1992 roku na bazie wyodrębnionej części majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomiu.

dowiedz się więcej


Aktualności

Postępowanie 13/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa rozdrabniania gabarytów. Ogłoszenie o zamówieniu ...
Czytaj Dalej

Postępowanie 12/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy drutu do prasy. Ogłoszenie o ...
Czytaj Dalej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „Radkom” sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty ...
Czytaj Dalej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „Radkom” sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty ...
Czytaj Dalej

Postępowanie 11/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa transportu odpadów. Ogłoszenie o zamówieniu ...
Czytaj Dalej

Postępowanie 10/2022

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia ...
Czytaj Dalej

Nasze programy i działania