Wnioski o zawarcie umów

Na tej stronie znajdziesz formularze i wnioski potrzebne do podpisania nowej umowy lub do dokonania zmian w obecnej.  

Formularze udostępnione są w formacie tekstowym, otwartym. Wniosek należy pobrać, uzupełnić i przesłać do siedziby PPUH RADKOM Sp. z o.o. pocztą elektroniczną na adres radkom@radkom.com.pl lub wysłać pocztą.


(O) PRAŻMÓW – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
(OP) PRAŻMÓW – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW i EKLSPLATACJE POJEMNIKÓW

(O) RADOM – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
(OP) RADOM – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW i EKLSPLATACJE POJEMNIKÓW
(P) RADOM – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DZIERŻAWĘ POJEMNIKÓW

(O) ZAKRZEW – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
(OP) ZAKRZEW – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW i EKLSPLATACJE POJEMNIKÓW

 

Nasze programy i działania