Wnioski o zawarcie umów

Na tej stronie znajdziesz formularze i wnioski potrzebne do podpisania nowej umowy lub do dokonania zmian w obecnej.  

Formularze udostępnione są w formacie tekstowym, otwartym. Wniosek należy pobrać, uzupełnić i przesłać do siedziby PPUH RADKOM Sp. z o.o. pocztą elektroniczną na adres radkom@radkom.com.pl lub wysłać pocztą.

(O) BIAŁOBRZEGI – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
(OP) BIAŁOBRZEGI – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW i EKSPLOATACJĘ POJEMNIKÓW

(O) IŁŻA – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
(OP) IŁŻA – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW i EKSPLOATACJĘ POJEMNIKÓW

(O) JEDLIŃSK – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
(OP) JEDLIŃSK – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW i EKSPLOATACJĘ POJEMNIKÓW

(O) POLICZNA – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
(OP) POLICZNA – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW i EKSPLOATACJĘ POJEMNIKÓW

(O) PRAŻMÓW – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
(OP) PRAŻMÓW – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW i EKSPLOATACJĘ POJEMNIKÓW

(O) RADOM – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
(OP) RADOM – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW i EKSPLOATACJĘ POJEMNIKÓW
(P) RADOM – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DZIERŻAWĘ POJEMNIKÓW

(O) TCZÓW – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
(OP) TCZÓW – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW i EKSPLOATACJĘ POJEMNIKÓW

(O) ZAKRZEW – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
(OP) ZAKRZEW – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW i EKSPLOATACJĘ POJEMNIKÓW

Nasze programy i działania