Postępowanie 2/2024

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego jednowałowego – używanego.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-52c28112-ed96-11ee-b4e0-4ac387c144e3