RADKUŚ

PPUH RADKOM Sp. z o.o. oferuje sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby RADKUŚ.

Środek wzbogaca glebę w substancję organiczną i składniki pokarmowe. Może być stosowany w uprawach roślin ozdobnych i trawników, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy.

Rekultywacja zaniedbanego lub zniszczonego trawnika to trudne i pracochłonne zadanie, ale efekty końcowe z pewnością warte są wysiłku.

Kompost spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska.

ZAMÓWIENIA

Cena – sprzedaż środka RADKUŚ prowadzona jest luzem – 20 zł/Mg + 8% VAT.

Obecnie PPUH RADKOM Sp. z o.o. oferuje środek w cenie promocyjnej 10 zł/Mg + 8% VAT (płatność w formie gotówkowej w kasie PPUH RADKOM Sp. z o.o.).

Sprzedaż środka prowadzona jest w siedzibie PPUH RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Witosa 94 (od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15) po uprzednim dostarczeniu uzupełnionego formularza zamówienia.

Formularz można przesłać pocztą elektroniczną (radkom@radkom.com.pl) lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta (Radom, ul. Witosa 94).

Szczegółowe informacje dotyczące środka RADKUŚ uzyskać można pod numerem telefonu (48) 380 20 45. Zapraszamy do kontaktu.

Formularz zamówienia ŚRODKA RADKUŚ – plik PDF (37 KB)

Instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby – plik PDF (1 MB)

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G – 447/14 z dnia 16 lipca 2014 roku zezwalającą na wprowadzanie środka RADKUŚ do obrotu – plik PDF (981 KB)

 

Nasze programy i działania