Forum proekologiczne

Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży jest formą podsumowania dotychczasowych dokonań PPUH RADKOM Sp. z o.o. w sferze dbałości o środowisko naturalne.

Impreza na stałe wpisała sie do kalendarza imprez szkolnych, odbywających się pierwszego dnia wiosny. Forum połączone jest z barwnym, ulicznym korowodem i stanowi bardzo ważne wydarzenie w życiu ekologicznym Radomia.

Tematyka Forum dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży, dlatego staramy się promować ją w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami Radomia, licząc jednocześnie na odzew tych, którym zależy na poprawie stanu środowiska w naszym mieście.

Dlatego taramy się brać udział we wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych i festynach, pokazując najlepsze sposoby postępowania z odpadami. Jednocześnie staramy się na bieżąco informować mieszkańców o aktualnie podejmowanych działaniach, utwierdzając Radomian w przekonaniu, że ani ich, ani nasze wysiłki nie idą na marne.

Mamy nadzieję, że przyniosą one pożądane rezultaty w przyszłości, w postaci czystego środowiska, na czym niewątpliwie najbardziej nam zależy.

Nasze programy i działania