Archiwum kategorii: Przetargi 2021

Postępowanie 16/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej.

Ogłoszenie opublikowane w TED (22.12.2021r.)

SWZ (17.12.2021r.)

Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej 

espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML).

Wyjaśnienia treści SWZ (05.01.2022r.)

Modyfikacja treści SWZ (10.01.2022r.)

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia wysłane do publikacji w TED (10.01.2022r.)

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w TED (14.01.2022r.)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (01.02.2022r.)

Informacja o złożonych ofertach (01.02.2022r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (16.03.2022r.)

Postępowanie 14/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej.

Ogłoszenie opublikowane w TED (17.11.2021r.)

SWZ (12.11.2021r.)

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML).

Wyjaśnienia treści SWZ (06.12.2021r.)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (14.12.2021r.)

Informacja o złożonych ofertach (14.12.2021r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (15.12.2021r.)

Postępowanie 13/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa używanej ładowarki czołowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (08.10.2021r.)
SWZ 08.10.2021r.

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

Wyjaśnienia treści SWZ (13.10.2021r.) 

Wyjaśnienia treści SWZ II (18.10.2021r.) 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (21.10.2021r.)

Informacja o złożonych ofertach (21.10.2021r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty (10.11.2021r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (19.11.2021r.)

 

Postępowanie 12/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa ładowarki czołowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (03.09.2021r.)

SWZ (03.09.2021r.)

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

Wyjaśnienia treści SWZ (09.09.2021r.) 

Wyjaśnienia treści SWZ II (13.09.2021r.)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (16.09.2021r.)

Informacja o złożonych ofertach (16.09.2021r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.09.2021r.)

Postępowanie 10/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa ładowarki czołowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (03.08.2021r.)

SWZ 03.08.2021r.

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna 

Wyjaśnienia treści SWZ (09.08.2021r.)

Wyjaśnienia treści SWZ II (13.08.2021r.)

Wyjaśnienia treści SWZ III (18.08.2021r.)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (20.08.2021r.)

Informacja o złożonych ofertach (20.08.2021r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (23.08.2021r.)

Postępowanie 9/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest  Zagospodarowanie frakcji wysokokalorycznej
o kodzie 19 12 12 komponent do produkcji RDF.

Ogłoszenie o zamówieniu 02.08.2021r.

SWZ 02.08.2021r.

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

Wyjaśnienia treści SWZ (10.08.2021r.)

  Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SWZ – zdjęcia

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (13.08.2021r.)

Informacja o złożonych ofertach (13.08.2021r.) 

Zawiadomienie o wyborze oferty (31.08.2021r.)

Postępowanie 8/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/ogloszenie-o-zamowieniu-30.04.2021r..pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/swz-30.04.2021r..pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zalaczniki-do-swz-w-wersji-edytowalnej.doc
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/wyjasnienia-tresci-swz-11.05.2021r..pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/umowa-powierzenia-dwustronne-powierzenie.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowanie-zamowienia-5.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/informacja-o-zlozonych-ofertach-13.05.2021r..pdf
http://www.radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-28.05.2021r..pdf

Postępowanie 7/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w hali sortowni na ZUOK.

http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/ogloszenie-o-zamowieniu-20.04.2021r..pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/swz-20.04.2021r.pdf.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zalaczniki-do-swz-wersja-edytowalna.doc
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/program-funkcjonalno-uzytkowy-20.04.2021r..pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zalacznik-nr-1-do-pfu-rzut-parteru-hala-sortowni-czesc-stara-i-nowa.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zalacznik-nr-2-do-pfu-hala-z-maszynami.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zalacznik-nr-3-do-pfu-kabiny.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zalacznik-nr-4-do-pfu-rzut-parteru-hala-agd-i-odpadow-wielkogabarytowych.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zalacznik-nr-5-do-pfu-rzut-parteru-szatnia-czesc-i.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zalacznik-nr-6-do-pfu-rzut-parteru-szatnia-czesc-ii-i-pomieszczen-administracyjnych.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/wyjasnienia-tresci-swz-05.05.2021r..pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowanie-zamowienia-2.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/informacja-o-zlozonych-ofertach-10.05.2021r..pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-21.05.2021r..pdf