Archiwum autora: Milena Tomczyk-Mortka

Zapytanie przed ofertowe – projekt budowy składowiska

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu, w związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia  zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowych dla realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n. „Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego w Radomiu przy ul. Kąkolowej/Stepowej”.

Zapytanie przed ofertowe projekt budowy składowiska

Postępowanie 6/2024

Przedmiotem postępowania przetargowego są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-da01f4e9-1cbe-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5