Archiwum autora: Milena Tomczyk-Mortka

Postępowanie 16/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej.

Ogłoszenie opublikowane w TED (22.12.2021r.)

SWZ (17.12.2021r.)

Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej 

espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML).

Wyjaśnienia treści SWZ (05.01.2022r.)

Modyfikacja treści SWZ (10.01.2022r.)

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia wysłane do publikacji w TED (10.01.2022r.)

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w TED (14.01.2022r.)

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o.
w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na pobieranie danych z kart kierowców
i tachografów cyfrowych, a także analizę czasu pracy.

Ogłoszenie pobieranie danych z kart kierowcy i tachografów cyfrowych

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Postępowanie 14/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej.

Ogłoszenie opublikowane w TED (17.11.2021r.)

SWZ (12.11.2021r.)

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

espd-request (JEDZ w wersji PDF, oraz XML).

Wyjaśnienia treści SWZ (06.12.2021r.)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (14.12.2021r.)

Informacja o złożonych ofertach (14.12.2021r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (15.12.2021r.)

Postępowanie 13/2021

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa używanej ładowarki czołowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (08.10.2021r.)
SWZ 08.10.2021r.

Załączniki do SWZ – wersja edytowalna

Wyjaśnienia treści SWZ (13.10.2021r.) 

Wyjaśnienia treści SWZ II (18.10.2021r.) 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (21.10.2021r.)

Informacja o złożonych ofertach (21.10.2021r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty (10.11.2021r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (19.11.2021r.)