Archiwum kategorii: Bez kategorii

Oferta pracy, pracownik magazynu

PRACOWNIK MAGAZYNU 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego,
 • posiadania prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • punktualności, odpowiedzialności, dokładności, uczciwości, sumienności, zaangażowania
  i komunikatywności,
 • mile widziane: uprawnienia do obsługi wózków widłowych, znajomość obsługi programu magazynowego, doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Do obowiązków pracownika należały będą:

 • obsługa procesów magazynowych (przyjęcia, wydania i inwentaryzacje materiałów),
 • sprawdzanie kompletności oraz jakości przyjmowanego/ wydawanego towaru,
 • sporządzanie i bieżące prowadzenie dokumentacji magazynowej,
 • prace magazynowe pomocnicze: załadunek i rozładunek towaru,
 • współpraca z dostawcami oraz innymi działami w Spółce.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników,
 • pracę w systemie poniedziałek – piątek.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres radkom@radkom.com.pl, lub o jego złożenie
w siedzibie Spółki, ewentualnie przesłanie na adres: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76, z dopiskiem „pracownik magazynu”.

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na
opracowanie operatu przeciwpożarowego dla hali do produkcji paliwa RDF znajdującej się w obrębie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94 wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przygotowanie do uzyskania pozytywnego uzgodnienia z właściwą Komendą Państwowej Straży Pożarnej.

W załączeniu przedmiot zamówienia wraz z załącznikami.

Prosimy o przesłanie oferty do dn. 11.07.2019r. na adres: a.kultys@radkom.com.pl

647716-pdf-512-50x50 20190709_opis przedmiotu zamówienia operat ppoż

647716-pdf-512-50x50 20190708_rzut hali RDF+ oznakowanie ppoz

647716-pdf-512-50x50 20190708_plan graficzny przeciwpożarowy ZUOK

647716-pdf-512-50x50 Dokumentacja wykonawcza_15.03.2019

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na obsługę Spółki  w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki  oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki – przez podmioty zajmujące się świadczeniem usług brokerskich.

word-icon-50x50 Ogłoszenie – usługi brokerskie (30.05.2019r.)

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. informuje, iż rozstrzygnął konkurs na obsługę Spółki w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki. Niniejszą usługę świadczyć będzie firma NORD PARTNER Sp. z o.o. Departament Ubezpieczeń Jednostek Sektora Publicznego ul. Libicka 16, 87-100 Toruń.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do składania ofert na opracowanie operatu przeciwpożarowego dla całej działalności Spółki z wyszczególnieniem obiektów znajdujących się w obrębie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz na terenie składowiska odpadów wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przygotowanie do uzyskania pozytywnego uzgodnienia z właściwą Komendą Państwowej Straży Pożarnej.
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie Przedmiot zamówienia operat ppoż

word-icon-50x50 Informacje dla oferentów wykonujących operat ppoż.

word-icon-50x50 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW

word-icon-50x50 Składowisko, widok korony z lotu ptaka

647716-pdf-512-50x50 Teren Składowisko

647716-pdf-512-50x50 Teren ZUOK