Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na
opracowanie operatu przeciwpożarowego dla hali do produkcji paliwa RDF znajdującej się w obrębie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94 wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przygotowanie do uzyskania pozytywnego uzgodnienia z właściwą Komendą Państwowej Straży Pożarnej.

W załączeniu przedmiot zamówienia wraz z załącznikami.

Prosimy o przesłanie oferty do dn. 11.07.2019r. na adres: a.kultys@radkom.com.pl

647716-pdf-512-50x50 20190709_opis przedmiotu zamówienia operat ppoż

647716-pdf-512-50x50 20190708_rzut hali RDF+ oznakowanie ppoz

647716-pdf-512-50x50 20190708_plan graficzny przeciwpożarowy ZUOK

647716-pdf-512-50x50 Dokumentacja wykonawcza_15.03.2019

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na obsługę Spółki  w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki  oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki – przez podmioty zajmujące się świadczeniem usług brokerskich.

word-icon-50x50 Ogłoszenie – usługi brokerskie (30.05.2019r.)

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. informuje, iż rozstrzygnął konkurs na obsługę Spółki w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki. Niniejszą usługę świadczyć będzie firma NORD PARTNER Sp. z o.o. Departament Ubezpieczeń Jednostek Sektora Publicznego ul. Libicka 16, 87-100 Toruń.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do składania ofert na opracowanie operatu przeciwpożarowego dla całej działalności Spółki z wyszczególnieniem obiektów znajdujących się w obrębie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz na terenie składowiska odpadów wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przygotowanie do uzyskania pozytywnego uzgodnienia z właściwą Komendą Państwowej Straży Pożarnej.
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie Przedmiot zamówienia operat ppoż

word-icon-50x50 Informacje dla oferentów wykonujących operat ppoż.

word-icon-50x50 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW

word-icon-50x50 Składowisko, widok korony z lotu ptaka

647716-pdf-512-50x50 Teren Składowisko

647716-pdf-512-50x50 Teren ZUOK