Oferta pracy – AUTOMATYK

AUTOMATYK

Kandydat na w/w stanowisko powinien legitymować się wykształceniem wyższym
lub średnim technicznym o profilu elektrycznym lub elektronicznym (preferowana specjalność automatyka przemysłowa) oraz posiadać umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji elektrycznej.

 

Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku automatyka należało będzie:

 • nadzorowanie urządzeń i systemów wchodzących w skład linii kompostowania odpadów, linii sortowni i pras belujących,
 • wykonywanie czynności konserwacyjno – remontowych urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych wynikających z posiadanych uprawnień,
 • utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych
  i elektronicznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych,
 • przeprowadzanie systematycznych przeglądów  i konserwacji urządzeń elektrycznych
  i elektronicznych,
 • bieżące usuwanie awarii i usterek maszyn i urządzeń,
 • utrzymywanie w czystości szaf i rozdzielni elektrycznych,
 • prowadzenie dokumentacji konserwacyjno – remontowej w zakresie obsługi elektrycznej,
 • zastępowanie współpracowników w zakresie odpowiadającym kwalifikacjom
  i umiejętnościom,
 • obsługa linii technologicznych – w szczególnych przypadkach,
 • samodzielne realizowanie bieżących zadań zleconych.

Od kandydatów oczekujemy:

Umiejętności podejmowania decyzji w dynamicznie zmieniających się warunkach pracy

Odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, komunikatywności

Umiejętności pracy pod presją czasu i świetnej organizacji pracy własnej

Profesjonalizmu i wysokiej kultury osobistej

Zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności

Energiczności, chęci uczenia się

Umiejętności pracy w zespole

 

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie,  umowę o pracę
i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników.

 

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą e-mailową na adres radkom@radkom.com.pl.

 

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.