Oferta pracy – OPERATOR SPRZĘTU

OPERATOR SPRZĘTU

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe/średnie,
 • uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO   (uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych,  w tym specjalizowanych),
 • zaangażowanie w powierzony zakres obowiązków,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia oraz nowych umiejętności,
 • prawo jazdy kat B.

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie bieżących przeglądów i obsługi OC użytkowanego sprzętu,
 • wykonywanie praz przy załadunku odpadów na poszczególne ciągi technologiczne,
 • wykonywanie prac przy obsłudze maszyn i urządzeń,
 • załadunek surowców wtórnych i odpadów na pojazdy,
 • wykonywanie prac przy magazynowaniu odpadów i konfekcjonowaniu kompostu,
 • wykonywanie prac przy porządkowaniu terenu zakładu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • gotowości do podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym,
 • odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, komunikatywności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu i dobrej organizacji pracy własnej,
 • profesjonalizmu i wysokiej kultury osobistej,
 • zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności,
 • energiczności, chęci uczenia się,
 • umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy przeszkolenie i przyuczenie do pracy na w/w stanowisku, możliwość rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie,  umowę o pracę i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników.

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą e-mailową na adres radkom@radkom.com.pl.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 94
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko                     z wybranymi kandydatami.