Oferta pracy – SORTOWACZ – PRACOWNIK GOSPODARCZY

SORTOWACZ – PRACOWNIK GOSPODARCZY  

Od kandydatów oczekujemy:

  • podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym, w dniach od poniedziałku do soboty,
  • odpowiedzialności, zaangażowania, samodzielności w działaniu, komunikatywności,
  • umiejętności pracy pod presją czasu i dobrej organizacji pracy własnej,
  • zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności,
  • umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

  • przeszkolenie i przyuczenie do pracy na w/w stanowisku pracy,
  • niezbędne szkolenia i szczepienia ochronne,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 3-miesięczny okres próbny (po okresie próbnym i uzyskaniu pozytywnej oceny pracy i rekomendacji przełożonego, zawarcie kolejnych umów o pracę na czas określony,
    w konsekwencji nieokreślony, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 06.10.2023r. na adres radkom@radkom.com.pl,
lub o jego złożenie w siedzibie Spółki ewentualnie przesłanie na adres: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.,
26-600 Radom, ul. Witosa 76, z dopiskiem „sortowacz – pracownik gospodarczy”.

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.