Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
1. Monitorowanie emisji substancji do powietrza z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu w 2023r. zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonanie i montaż dwóch emitorów zastępczych oraz króćców pomiarowych na dwóch emitorach zastępczych

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty monitoring emisji do powietrza w ZUOK, montaż króćców
Przedmiot zamówienia emisja substancji do powietrza ZUOK