Postępowanie 7/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy odzieży ochronnej i roboczej.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ae80e76b-e01d-11ed-9355-06954b8c6cb9