Archiwa kategorii: Zapytania ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy.

http://www.radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/zapytanie-ofertowe-art.-biurowe-5.pdf
http://www.radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/formularz-art.-biurowe.pdf
http://www.radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/formularz-ofertowy-art.-biurowe.xlsx

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu kapitalnego kontenerów

Termin na składanie ofert został przesunięty do dn. 13.05.2021r.

http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/przedmiot-zamowienia-remont-kontenerow-2021.pdf
http://radkom.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/zdjecia-kontenerow-2021.pdf