Oferta pracy – ELEKTROMONTER UTRZYMANIA RUCHU

ELEKTROMONTER UTRZYMANIA RUCHU

Wymagania:

 1. Wykształcenie zawodowe/średnie w kierunku elektronik, elektryk, automatyk  bądź pokrewne.
 2. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (DTR urządzeń, schematy elektryczne).
 3. Uprawnienia elektryczne minimum Sep E.
 4. doświadczenie na stanowisku w dziale utrzymania ruchu lub dziale technicznym ewentualnie
  w serwisie maszyn produkcyjnych.
 5. Podstawowa znajomość działania elementów elektrycznych typu przemienniki częstotliwości
  ( Falowniki), PKZ (Wyłączniki silnikowe), styczniki i przekaźniki.
 6. Umiejętność posługiwania się aparaturą kontrolna pomiarową
 7. Zaangażowanie i dokładność w powierzony zakres obowiązków.
 8. Chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia oraz nowych umiejętności.

Zakres obowiązków:

 1. Utrzymanie ciągłości ruchu urządzeń.
 2. Kontrola prawidłowego działania układów sterowania ciągów technologicznych.
 3. Kontrola prawidłowego działania maszyn i urządzeń oraz czuwanie nad bezpieczeństwem osób pracujących przy urządzeniach.
 4. Przeprowadzanie bieżących oraz okresowych przeglądów maszyn i urządzeń.
 5. Branie czynnego udziału w usuwaniu awarii maszyn i urządzeń.

Od kandydatów oczekujemy:

Podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym

Odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, komunikatywności

Umiejętności pracy pod presją czasu i dobrej organizacji pracy własnej

Profesjonalizmu i wysokiej kultury osobistej

Zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności

Energiczności, chęci uczenia się

Umiejętności pracy w zespole

 

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie,  umowę o pracę
i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników.

 

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą e-mailową na adres radkom@radkom.com.pl.

 

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.