Postępowanie 7/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Usługa zagospodarowania frakcji nadsitowej. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu,
w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (21.03.2019r.)
word-icon-50x50 SIWZ (21.03.2019r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (02.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (16.04.2019r.)