Archiwum kategorii: Przetargi 2019

Postępowanie 15/2019

Przedmiotem postępowania  przetargowego jest  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o.

Zgodnie z art 31a-31c ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzony jest dialog techniczny.

 word-icon-50x50

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 word-icon-50x50

Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego

word-icon-50x50

Załącznik nr 2 – regulamin

647716-pdf-512-50x50  Zawiadomienie o dopuszczeniu do dialogu (18.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (18.10.2019r.)
Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzony jest przetarg nieograniczony.
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w TED (17.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (22.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ, załączniki 1-4 (22.10.2019r.)
word-icon-50x50 załączniki 1-4 – wersja edytowalna.
word-icon-50x50 Załącznik nr 9 wniosek o udostępnienie załączników 5-8.
word-icon-50x50 Identyfikator postępowania
647716-pdf-512-50x50 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_59bd44ce-cad0-4f67-80e6-9ac70e7762e9
647716-pdf-512-50x50  Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (04.11.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (14.11.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu (22.11.2019r.)

 

Postępowanie 10/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja usługi w zakresie dozorowania i ochrony obiektów, terenu i mienia PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (17.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ (17.04.2019r.)
word-icon-50x50 Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (19.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (24.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja z otwarcia ofert (26.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (14.05.2019r.)

 

Postępowanie 9/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku hali sortowniczej odpadów na terenie ZUOK w Radomiu przy ul. Witosa 94 instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i   jej  uruchomienie zgodnie z przepisami ppoż. Zakres instalacji obejmuje po zaprojektowaniu dostawę i wykonanie kompletnej instalacji wyposażonej w kamery wykrywające pożar, czujki wykrywające dym/ogień, rejestrator CCTV, monitor, centrale monitorującą prace systemu.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (02.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ (02.04.2019r.)
word-icon-50x50 Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna
647716-pdf-512-50x50 PFU (02.04.2019r.)
Załącznik nr a) i b) do PFU – rysunek poglądowy z opcją prowadzenia okablowania
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr c) do PFU – rzut parteru 01
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr c) do PFU – rzut parteru 02
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr c) do PFU – rzut parteru 03
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr d) do PFU – rzut dachu
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr e) do PFU – DP7_Przekrój A-A
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr e) do PFU – DP8_Przekrój B-B
 647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (08.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja z otwarcia ofert (17.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (26.04.2019r.)

 

Postępowanie 8/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja usługi w zakresie dozorowania i ochrony obiektów, terenu i mienia PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (01.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ (01.04.2019r.)
word-icon-50x50 Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (08.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (09.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja z otwarcia ofert (12.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (16.04.2019r.)