Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do składania ofert na opracowanie operatu przeciwpożarowego dla całej działalności Spółki z wyszczególnieniem obiektów znajdujących się w obrębie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz na terenie składowiska odpadów wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przygotowanie do uzyskania pozytywnego uzgodnienia z właściwą Komendą Państwowej Straży Pożarnej.
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie Przedmiot zamówienia operat ppoż

word-icon-50x50 Informacje dla oferentów wykonujących operat ppoż.

word-icon-50x50 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW

word-icon-50x50 Składowisko, widok korony z lotu ptaka

647716-pdf-512-50x50 Teren Składowisko

647716-pdf-512-50x50 Teren ZUOK