Postępowanie 6/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa rozdrabniania gabarytów.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c2869bed-df76-11ed-9355-06954b8c6cb9