Postępowanie 19/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa nowej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-618f04dc-3c10-11ee-9aa3-96d3b4440790