Oferta pracy Kierowca – ładowacz

Kierowca – ładowacz

Wymagania:

 • posiadanie prawa jazdy kat B i C,
 • posiadanie karty kierowcy,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów o masie pow. 12 ton,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie w powierzony zakres obowiązków.

Zakres obowiązków:

 • odpowiada za bieżące sprawdzanie stanu technicznego i czystości pojazdu,
 • odpowiada za zgodny z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów,
 • kieruje i nadzoruje pracę załogi odbierającej odpady,
 • odpowiada za właściwą organizację pracy załogi, prawidłowy i kompletny odbiór odpadów z nieruchomości oraz rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • bierze udział w konserwacji oraz drobnych naprawach pojazdu, w czynnościach kontrolno – obsługowych pojazdu i jego zabudowy,\
 • bierze udział w procesie mycia i dezynfekcji pojemników oraz w procesie mycia
  i dezynfekcji pojazdu i jego zabudowy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • gotowości do pracy w systemie równoważnym,
 • odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, komunikatywności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu i dobrej organizacji pracy własnej oraz podległej załogi,
 • profesjonalizmu i wysokiej kultury osobistej,
 • zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności, energiczności.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie,  umowę o pracę
i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia na adres radkom@radkom.com.pl,
lub o jego złożenie w siedzibie Spółki ewentualnie przesłanie na adres: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.,
26-600 Radom, ul. Witosa 94, z dopiskiem „kierowca – ładowacz”.

Informacje dodatkowe PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. tel. 48/380 20 11.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 94
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.