Postępowanie 20/2023

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego RADKOM Sp. z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5f5ad68f-3cc0-11ee-9aa3-96d3b4440790