Postępowanie 17/2014

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja magazynów na surowce wtórne na terenie ZUOK.

Word-iconOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
Word-icon
Ogłoszenie o zamówieniu
Word-icon
Wyjaśnienia treści SIWZ 08.08.2014.
Word-icon
Zawiadomienie o wyborze oferty
Word-icon
SIWZ

647716-pdf-512

kosztorys ofertowy B9-budowlanka

kosztorys ofertowy B9-elektryka

647716-pdf-512

kosztorys ofertowy B23-budowlanka

kosztorys ofertowy B23-elektryka

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-9 -1

Projekt budowlany B-9 -2

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-9 -4

Projekt budowlany B-9 -5

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-9 -6

Projekt budowlany B-9 -7

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-9 -9

Projekt budowlany B-9 -10

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-9 -11

Projekt budowlany B-23 -1

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-23 -2

Projekt budowlany B-23 -3

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-23 -4

Projekt budowlany B-23 -5

647716-pdf-512

Projekt budowlany B-23 -6

Projekt budowlany B-23 -7

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-9 -1

Projekt wykonawczy B-9 -2

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-9 -3 Projekt wykonawczy B-9 -4 Projekt wykonawczy B-9 -5

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-9 -6

Projekt wykonawczy B-9 -7

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-9 -8

Projekt wykonawczy B-9 -9

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-9 -10

Projekt wykonawczy B-9 -11

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-23-1

Projekt wykonawczy B-23-2 –

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-23-3

Projekt wykonawczy B-23-4

647716-pdf-512

Projekt wykonawczy B-23-5

Projekt wykonawczy B-23-6

647716-pdf-512

Przedmiar robót B-9 budowlanka

Przedmiar robót B-9 elektryka

647716-pdf-512

Przedmiar robót B-23 budowlanka

Przedmiar robót B-23 elektryka

647716-pdf-512

rysunki B-9-1

rysunki B-9-2

647716-pdf-512

rysunki B-9-3

rysunki B-9-4

647716-pdf-512

rysunki B-9-5

rysunki B-9-6

647716-pdf-512

rysunki B-9-7

rysunki B-9-8

647716-pdf-512

rysunki B-9-9

rysunki B-9-10

647716-pdf-512

rysunki B-9-11

rysunki B-9-12

647716-pdf-512

rysunki B-9-13

rysunki B-9-14

647716-pdf-512

rysunki B-9-16

rysunki B-9-18

647716-pdf-512

rysunki B-9-19

rysunki B-9-20

647716-pdf-512

rysunki B-9-21

rysunki B-9-22

647716-pdf-512

rysunki B-9-23

rysunki B-9-24

647716-pdf-512

rysunki B-9-25

rysunki B-9-26

647716-pdf-512

rysunki B-9-27

rysunki B-9-28

647716-pdf-512

rysunki B-9-29

rysunki B-9-30

647716-pdf-512

rysunki B-9-31

rysunki B-9-32

647716-pdf-512

rysunki B-9-33

rysunki B-9-34

647716-pdf-512

rysunki B-9-35

rysunki B-9-36

647716-pdf-512

rysunki B-9-37

rysunki B-9-38

647716-pdf-512

rysunki B-9-39

rysunki B-9-40

647716-pdf-512

rysunki B-9-41

rysunki B-9-42

647716-pdf-512

rysunki B-9-43

rysunki B-9-44

647716-pdf-512

rysunki B-9-45

specyfikacja techniczna B-9 budowlanka

647716-pdf-512

specyfikacja techniczna B-9 i B-23 elektryka

specyfikacja techniczna B-23 budowlanka